Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2013

hope96
21:05
2846 b47e
hope96
21:05
5600 13c8
Reposted fromretaliate retaliate viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 13 2013

hope96
22:18

Myślę, że specjalnie przyjmujesz poze wiecznie niespełnionej, nieszczęśliwej ofiary losu - tak jest łatwiej, nie?
     

- "Jeden dzień"

Reposted fromstuffiti stuffiti viapeace peace
hope96
22:09
8072 d51e
hope96
22:08
8044 6172
Reposted byOhMyGodTheyKilledKennydiablerierutkajestsuperasiunka2991lucasthelocustsuperkalifragalistodekspialitycznie-ohmydeer
hope96
21:57
Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet, jeśli to zupełnie zły pomysł.
— ze złych pomysłów rodzą się ciekawe historie...
Reposted fromwerterowska werterowska viamirabell mirabell
hope96
21:53
Najważniejsze jest podejście, a dzisiaj mam złe.
— Kajman- Bezsenność
Reposted fromdaylight daylight viamirabell mirabell
hope96
21:53
2530 9329
Reposted fromursa-major ursa-major viamirabell mirabell
hope96
21:51
Czasami nie wiemy o co nam chodzi, bo nie chcemy nawet przyznać się przed samym sobą..
— mądre słowa pewnej osoby
Reposted fromxsmile xsmile viamirabell mirabell
hope96
21:46
7518 13ce
Reposted bypietruszkaagofuckyourself
hope96
21:38
2175 8572
hope96
21:38
odejdź proszę, odejdź gdzie się da.
hope96
21:37
6773 5e15
Reposted fromzapiski zapiski viaDOBRADUPA DOBRADUPA
hope96
21:37
KOBIETY NAJBARDZIEJ PRZYWIĄZUJĄ SIĘ DO MĘŻCZYZN, KTÓRZY POTRAFIĄ ICH SŁUCHAĆ, OKAZYWAĆ IM CZUŁOŚĆ I DOPROWADZAĆ JE DO ŚMIECHU.

February 11 2013

hope96
00:13
Pewne sprawy czasami lepiej zostawić bez komentarza i pójść spać.
Reposted fromlabellavita labellavita viapeace peace
hope96
00:13

Jesteśmy wszystkim tym, co się w nas wydarzyło. Mamy w sobie setki dziur.
Reposted fromlubie-lato lubie-lato viapeace peace
hope96
00:12
0410 539b
Mmmm
Reposted byamazing96 amazing96
hope96
00:11
0405 f63a
Reposted byzazuzitoja zazuzitoja
00:09
hope96
00:09
Każdy normalny człowiek od czasu do czasu ma ochotę kogoś zabić.
— A nie wiem skąd to znam.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl